Müze ve Sergileme Tasarımı

Müze ve sergileme projeleri, her biri kendi alanında uzmanlaşmış olan ekip üyelerinin kolektif ve titiz çalışmaları neticesinde, sergi alanlarında ele alınan her konuyu içeriğine uygun ve özgün bir yaklaşımla ele alınır. Serginin temasına ve diğer değişkenlerine en uygun olan sergileme teknikleri geliştirilir.

 

Sergikur müze ve sergileme tasarımı kapsamında sunduğumuz hizmetler kısaca şu şekildedir;
[qode_elements_holder number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no”]

Küratöryal Çalışmalar

[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]

Küratöryal İçerik

Analiz sonrası sergileme senaryosunun oluşturulması

İçerik Metni Hazırlama

Pano içerik metinlerinin hazırlanması

Route

Sergi mekanına uygun alternatif tema ve ziyaretçi güzergahının belirlenmesi

Görsel Materyal Tespiti

Küratöryal içerik ile uyumlu görsel materyal araştırması

Envanter İnceleme

Arşiv malzemesinin ele alınarak sergileme önerilerinin geliştirilmesi

Etkileşim

Serginin konusuna ve ziyaretçi potansiyeli uygun, dijital ya da mekanik atraksiyonların yanı sıra etkileşimli sergileme içeriklerinin önerilmesi

[qode_elements_holder number_of_columns=”one_column”][qode_elements_holder_item advanced_animations=”no”]

Tasarım Çalışmaları

[/qode_elements_holder_item][/qode_elements_holder]

Tasarım Dili

Sergileme alanına uygun tasarım dilinin belirlenmesi

Sergileme Sistem Tasarımı

Sergileme sistemlerinin tasarlanması ve teknik detay çözümlemeleri

Mekansal Kurgu

Mekânsal kurgunun oluşturulması

3 Boyutlu Canlandırma

Mekânsal kurgunun dijital ortamda üç boyutlu hale getirilmesi

Grafik Tasarım

Sergi diline uygun grafik tasarım uygulaması yapılması

Mekan Yerleşimi

Projeye uygun ölçeklerde mekân yerleşimi

Teknik Detaylar

- Sergileme elemanlarının projeye uygun ölçeklerde uygulamaya yönelik teknik çizim detayları