Vitrin Sistemleri

Müze ve sergilerin göz bebeği sanat eserleri, ziyaretçinin izlenimine vitrin sistemi içerisinde sunulmaktadır. Sergikur, vitrin sistemleri çözümlemelerinde en temel ilke olarak eserin korunmasını ve görünürlük etkisinin güçlü kalmasını hedefler. Vitrin sistemleri, aydınlatma, kilit ve iklimlendirme çözümlemelerinin yanı sıra vitrin içi kaidelerini de kapsamaktadır.