• rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

33. ALAY KOMUTANI ŞEHİT BİNBAŞI ALİ FAİK BEY SERGİSİ

Ali Faik Bey’in hayatını konu alan altı esas bölüm üzerine kurgulanmıştır. Sergileme elemanları, her bölümü özgünleştirmek, sergi için duvar yüzeyleri oluşturmak ve modülerliği sağlamak üzerine tasarlanmıştır. Sergileme elemanlarının içleri özel renk kodu ile boyanmış, dış yüzeylerine ise doğal ahşap kaplama yapılmıştır.

PROJE DETAYLARI
Tarih: 2020
Müşteri: Çanakkale Destanları Tanıtım Merkezi